Kursus

PDM: Opsætning og administration af Vault

Deltageren kan forstå og anvende grundlæggende funktioner i et dokumentstyringssystem og kender betydningen af ind/ud-checkning af filer til bl.a. CAD programmer. Deltageren ved, hvorledes et valgt dokumentstyringssystem er medvirkende til at sikre et ensartet konstruktions- og dokumentationsgrundlag på tværs af virksomhedens afdelinger.

Fakta

Navn:
PDM: Opsætning og administration af Vault
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2779
Fagkode:
48203-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, som er eller søger beskæftigelse som teknisk designer, teknisk assistent eller teknisk tegner i industrien.

Mål

Deltageren kan forstå og anvende grundlæggende funktioner i et dokumentstyringssystem og kender betydningen af ind/ud-checkning af filer til bl.a. CAD programmer.Deltageren ved, hvorledes et valgt dokumentstyringssystem er medvirkende til at sikre et ensartet konstruktions- og dokumentationsgrundlag på tværs af virksomhedens afdelinger. Herudover forstår deltageren, hvorledes sammenhængen imellem forskellige dokumenttyper så som CAD-filer, regneark og tekstbehandling opretholdes i et dokumentstyringsprogram.Derudover har deltageren gennem praktiske eksempler opnået kendskab til brugen af filer i forskellige versioner og revisioner.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.