amu i opbygning og drift af offshore installationer
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Opbygning og drift af offshore installationer

Området indeholder kurser, der giver dig kompetencer til at varetage montage, drift og vedligehold af havenergianlæg som vindmøller og bølgeenergianlæg samt offshore installationer til olie og gas.

Fakta

Navn:
Opbygning og drift af offshore installationer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2263

Du lærer fx at fejlfinde og reparere på offshore anlæg, men du kan også få kompetencer til at etablere borerigge, arbejdsplatforme, vindmøller og vindmøllefundamenter, der fremstilles onshore, men placeres offshore. Viden om sikkerhed, miljø og kvalitet indgår i kurserne.

Kurserne henvender sig typisk til faglærte inden for metalområdet, fx smede, industriteknikere og automatikteknikere. Arbejde i branchen kan i nogle tilfælde kræve certifikat

Se alle AMU-kurser inden for området Opbygning og drift af offshore installationer på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Opbygning og drift af offshore installationer omfatter kurser inden for emnerne:

  • Drift og vedligehold, haveenergianlæg
  • Drift og vedligehold, olie og gas
  • Maritime kompetencer - onshore
  • Montage havenergianlæg
  • Montage, olie og gas
  • Offshore teknisk kommunikation og sikkerhedskommunikation

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Opbygning og drift af offshore installationer omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Metalindustrien.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Opbygning og drift af offshore installationer er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI).

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information