Kursus

Eftersyn og kontrol af lastbilmonteret kran

Deltageren kan foretage et 1 års eftersyn af lastbilmonteret kran, efter fabrikantens og gældende lovkrav og får kendskab til kranens opbygning, funktion og sikkerhedssystem. Deltageren kan kontrollere og fejlsøge på kranens hydrauliske anlæg og foretage eftersyn af kranen og wire efter gældende regler omkring løftegrej.

Fakta

Navn:
Eftersyn og kontrol af lastbilmonteret kran
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2276
Fagkode:
40676-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af person- lastvogne og landbrugsmateriel

Mål

Deltageren kan foretage et 1 års eftersyn af lastbilmonteret kran, efter fabrikantens og gældende lovkrav. Deltageren får kendskab til kranens opbygning, funktion og sikkerhedssystem.Endvidere kan deltageren kontrollere og fejlsøge på kranens hydrauliske anlæg samt foretage et 1 års eftersyn af kranen og wire efter gældende regler omkring løftegrej. Deltageren kan foretage eftersyn på en rationel og sikkerhedsforsvarlig måde.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse, men underviseren vurderer individuelt, om deltageren har opnået målet

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser