Kursus

Varmegenvinding på kommercielle CO2-køleanlæg

Deltageren kan med viden om drift af CO2 køleanlæg med varmegenvinding udføre eftersyn, service, indregulering, energimålinger og idriftsættelse et anlæg. Deltageren opnår viden om driftsmæssige konsekvenser ved varmegenvinding. Deltageren opnår viden om lovgivning og afgiftsregler ved CO2 køleanlæg med varmegenvinding.

Fakta

Navn:
Varmegenvinding på kommercielle CO2-køleanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2707
Fagkode:
48608-

-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til faglærte køletekniker, kølemontører og andre med tilsvarende kvalifikationer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse i kølebranchen, og som skal arbejde med CO2 køleanlæg med varmegenvinding. Det vil være en fordel, om deltageren har kvalifikationer svarende til et B-certifikat eller er faglært køletekniker.

Mål

Deltageren forstår og kan anvende viden inden for drift af CO2 køleanlæg med varmegenvinding til at udføre eftersyn og service samt indregulering og idriftsættelse af anlæg. Deltageren kan foretage korrekt skifte af drift fra almindeligt CO2 køleanlæg til drift af et CO2 køleanlæg med varmegenvinding. Deltageren kan udføre relevante energimålinger på et CO2 køleanlæg med varmegenvinding. Deltageren forstår og kan anvende viden om gældende lovgivning og afgiftsregler ved CO2 køleanlæg med varmegenvinding.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.