Kursus

Sekundære køle- og varmesystemer

Efter gennemført uddannelse har deltageren kendskab til systemopbygning og regulering af sekundære kølesystemer og kan idriftsætte, indregulere, fejlfinde og servicere sekundære kølesystemer.

Fakta

Navn:
Sekundære køle- og varmesystemer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2707
Fagkode:
40033-

-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse inden for det køletekniske område, og som skal kunne arbejde med sekundære køle- eller varmesystemer.

Mål

Deltageren kan, med viden om systemopbygning, regulering af sekundære kølesystemer, flow, hastighed, varmetransmission og trykfald, idriftsætte, indregulere, fejlfinde og servicere sekundære kølesystemer. Deltageren kan desuden udvælge passende komponenter og materialer til arbejde med sekundære kølesystemer.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.