Kursus

Reparationsteknik, brandbare kølemidler

Efter gennemført uddannelse kan deltageren udføre fejlfinding, foretage indgreb og reparation på et hermetisk kølesystem indeholdende mindre end 150 g brandbart kølemiddel. Deltageren kan udføre reparationsarbejdet sikkerheds- og miljømæssigt korrekt med anvendelse af godkendt udstyr og værktøj og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Fakta

Navn:
Reparationsteknik, brandbare kølemidler
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2707
Fagkode:
44714-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder i eller ønsker at kvalificere sig til at arbejde i kølebranchen, med arbejdsopgaver indenfor montage, service og eftersyn af køletekniske anlæg.

Mål

På uddannelsen lærer deltageren at fejlfinde, foretage indgreb og reparation på et hermetisk kølesystem indeholdende mindre end 150 g brandbart kølemiddel. Deltageren lærer at udføre reparationsarbejdet sikkerheds- og miljømæssigt korrekt med anvendelse af godkendt udstyr og værktøj og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Varighed

3 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser