Kursus

Lav GWP kølemiddel

Deltageren kan ud fra anlægsdata og lovgivning, praktisk konvertere køleanlæg fra høj GWP (Global Warming Potential (Drivhuseffekt værdi)) kølemidler til lav GWP kølemidler.Deltageren kender den danske lovgivning og EU lovgivning ved om konvertering af kølemidler, således at regler, love og standarder overholdes.

Fakta

Navn:
Lav GWP kølemiddel
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2707
Fagkode:
49249-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte metalarbejdere, og sammenlignelige personer, som ønsker at opnå færdigheder indenfor nye kølemidler. Herunder deres termodynamiske egenskaber for kølemidlerne HFO 1234YF/ZE.

Mål

Deltageren kan ud fra anlægsdata og lovgivning, praktisk konvertere køleanlæg fra høj GWP (Global Warming Potential (Drivhuseffekt værdi)) kølemidler til lav GWP kølemidler. Deltageren kender den danske lovgivning og EU lovgivning ved om konvertering af kølemidler således at regler, love og standarder overholdes. Deltageren kan, ud fra sin opnåede viden om lav GWP kølemidler, bedømme om mulighederne for en konvertering af køleanlæg til kølemidlerne HFO 1234YF/ZE. Deltageren kan, ud fra arbejdsmiljø og globalt miljø, håndtere såvel høj som lav GWP kølemidlerne, aftapning, påfyldning arbejdsmiljømæssigt og atmosfærisk korrekt.

Varighed

1,5 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen, samt beståen den afsluttende prøve, som har en varighed af 30 min.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.