Kursus

Køleteknisk dokumentation, styring & automatik

Deltageren kan lave dokumentation for mindre køleanlæg og forbinde elektroniske styrebokse til mindre køleanlæg og indstille driftsparametre ud fra manual.Deltageren kan anvende h log p diagrammet til at vurdere et køleanlægs driftstilstand.

Fakta

Navn:
Køleteknisk dokumentation, styring & automatik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2707
Fagkode:
48604-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte, der arbejder i, eller ønsker at kvalificere sig til at arbejde i, kølebranchen med arbejdsopgaver inden for montage, service og eftersyn af køletekniske anlæg.

Mål

Deltageren kan lave dokumentation for mindre køleanlæg i form af rørdiagrammer og kredsskemaer. Derudover kan deltageren anvende dokumentation ved montage af styringer i styretavler, samt fejlfinde og udskifte køleautomatik på styretavler uden spænding. Deltageren kan forbinde elektroniske styrebokse til mindre køleanlæg og indstille driftsparametre ud fra en manual. Deltageren kan anvende h log p diagrammet til at vurdere et køleanlægs driftstilstand ved idriftsættelse af mindre køleanlæg.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.