Kursus

Køleteknik, termisk sammenføjning af rør

På uddannelsen lærer deltageren at lodde rør på køleanlæg så lodningen opfylder kravene i henhold til gældende standarder. Deltageren lærer om trykudstyrsdirektivets krav til godkendelse af loddeoperatører ved lodning af rør på køleanlæg.

Fakta

Navn:
Køleteknik, termisk sammenføjning af rør
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2707
Fagkode:
40518-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder eller ønsker at kvalificere sig til at arbejde i kølebranchen med arbejdsopgaver indenfor montage, service og eftersyn af køletekniske anlæg.

Mål

Deltageren kan lodde rør på køleanlæg så lodningen opfylder kravene i henhold til gældende standarder. Deltageren er bekendt med trykudstyrsdirektivets krav til godkendelse af loddeoperatører ved lodning af rør på køleanlæg.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser