Kursus

Køleteknik, montage af kobberrør

Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke ved oplægning/montering af kobberrør. Deltageren kan anvende mekaniske og endelige samlemetoder for kobberrør. Deltageren kan tildanne og rengøre kobberrør og fittings til lodning, udvælge tilsatsmaterialer og brændertype, udføre lodningen korrekt og fejlfri, rengøre, korrosionsbeskytte og isolere det udførte arbejde. Deltageren kan arbejde med lodning af kobberrør med tilsatsmaterialer i henhold til gældende sikkerheds- og miljøregler.

Fakta

Navn:
Køleteknik, montage af kobberrør
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2707
Fagkode:
44713-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, der arbejder i eller ønsker at kvalificere sig til at arbejde i kølebranchen med arbejdsopgaver indenfor montage, service og eftersyn af køletekniske anlæg.

Mål

På uddannelsen lærer deltageren oplægning/montering af kobberrør og anvendelse af mekaniske og endelige samlemetoder for kobberrør. Deltageren lærer at tildanne og rengøre kobberrør og fittings til lodning, at udvælge tilsatsmaterialer og brændertype, at udføre lodningen korrekt og fejlfri, rengøre, korrosionsbeskytte og at isolere det udførte arbejde. Deltageren lærer at arbejde med lodning af kobberrør med tilsatsmaterialer i henhold til gældende sikkerheds- og miljøregler.

Varighed

5 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser