Kursus

Køleteknik, frekvensomformere

Deltageren kan opsætte, indkøre, idriftsætte, fejlfinde samt måle på frekvensomformere i køleinstallationer, samt vurdere om installationen af disse er udført korrekt.

Fakta

Navn:
Køleteknik, frekvensomformere
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2707
Fagkode:
47685-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte personer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse inden for det køletekniske område, der arbejder med montage, idriftsætning, optimering og fejlfinding på køleanlæg med frekvensomformere.

Mål

Deltageren kan, med viden om frekvensomformerteori og nøglepunkterne i en køleinstallation med frekvensomformer, dimensionere og vælge en korrekt frekvensomformer til en given opgave på et køleanlæg. Deltageren kan endvidere opsætte, indkøre og idriftsætte frekvensomformere i forhold til specifikke parametre til brug på køleanlæg. Endelig kan deltageren fejlfinde og måle på frekvensomformere samt vurdere om installationen er udført korrekt.

Varighed

3 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser