Kursus

Køleteknik, Drift af ammoniakkøleanlæg

Efter gennemført uddannelse kan deltageren under tilsyn foretage idriftsætning af 1- og 2-trins ammoniak-køleanlæg. Deltageren kan under tilsyn anvende rørdiagrammer ved udtagning af olie- og ammoniakprøver, aftapning af olie, vand og luft samt foretage afrimning i henhold til driftsjournal.Deltageren kan sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejde med ammoniak som kølemiddel.

Fakta

Navn:
Køleteknik, Drift af ammoniakkøleanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2707
Fagkode:
44708-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder i eller som ønsker at kvalificere sig til at arbejde i kølebranchen med arbejdsopgaver inden for montage, service og eftersyn af køletekniske anlæg, primært NH3.Deltageren har kvalifikationer svarende til køleteknik, mindre anlæg

Mål

På uddannelsen lærer deltageren at foretage idriftsætning af 1- og 2-trins ammoniak¬køleanlæg og atanvende rørdiagrammer ved udtagning af olie- og ammoniakprøver, aftapning af olie, vand og luft samt foretage afrimning i henhold til driftsjournal.Deltageren lærer at arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med ammoniak som kølemiddel.

Varighed

5 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser