Kursus

Køletek., dim af køleanlæg & anvendelse af lovgivn

Deltageren kan på grundlag af udførte beregninger foretage dimensionering og udvælgelse af komponenter og rør til køleanlæg. Deltageren kan vurdere et køleanlægs driftstilstand og driftsøkonomi. Deltageren kender gældende lovgivning ved udførelse af praktisk arbejde på køleanlæg.

Fakta

Navn:
Køletek., dim af køleanlæg & anvendelse af lovgivn
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2707
Fagkode:
48603-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte, der arbejder i, eller ønsker at kvalificere sig til at arbejde i, kølebranchen med arbejdsopgaver inden for montage, service og eftersyn af køletekniske anlæg.

Mål

Deltageren kan på grundlag af udførte beregninger foretage dimensionering og udvælgelse af komponenter og rør, der skal anvendes for at sikre den optimale og økonomisk bedste drift af det aktuelle køleanlæg. Deltageren kan ud fra målte driftsdata vurdere driftstilstand og driftsøkonomi på et køleanlæg og vurdere muligheder for optimering af køleanlægget. Deltageren kender gældende lovgivning ved udførelse af praktisk arbejde på køleanlæg og kan indplacere forskellige typer køleanlæg i den gældende lovgivning.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.