Kursus

Karrosseriteknisk sammenføjning i stål

Deltageren kan tolke og anvende krav fra køretøjsproducenter til praktisk udførelse af sammenføjning inden for modstandssvejsning, MAG-svejsning og MIG-lodning.Deltageren opnår viden omkring mekanisk sammenføjning, limning og nitning i flere materialer, kan anvende sammenføjningsmetoder og udføre korrekt efterarbejde af sammenføjningerne.

Fakta

Navn:
Karrosseriteknisk sammenføjning i stål
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2743
Fagkode:
48529-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig primært mod personer, der beskæftiger sig med eller søger beskæftigelse med sammenføjning af karrosseridele på køretøjer.

Mål

Deltageren opnår indsigt i kravene til sammenføjning fra køretøjsproducenterne med fokus på materialerne stål, højstyrke stål og ultra højstyrke stål. Deltageren kan tolke og omsætte disse krav til praktisk udførelse af sammenføjning inden for modstandssvejsning, MAG-svejsning og MIG-lodning.Deltageren opnår viden omkring mekanisk sammenføjning, limning og nitning i de forskellige materialer. Deltageren kan anvende sammenføjningsmetoder, der har høj styrke og lavest mulig varmepåvirkning, samt udføre korrekt efterarbejde af sammenføjningerne.

Varighed

3,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.