Kursus

Propel (Modul 17)

Faget giver forudsætninger for at arbejde med vedligeholdelse og reparation af propeller til fly i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøregler.

Fakta

Navn:
Propel (Modul 17)
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 10 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2604
Fagkode:
2112-

Propel er et enkeltfag fra uddannelsen til flymekaniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med vedligeholdelse og reparation af propeller til fly.

 

Mål

Du får forudsætninger for at forstå de teoretiske grundprincipper i faget, så du kan give en generel forklaring af emnerne ved brug af karakteristiske (typiske) eksempler.

Du lærer at bruge matematiske formler i forbindelse med de fysiske love, der forklarer emnet, samt at læse og forstå skitser, tegninger og diagrammer, der beskriver emnet.

Du lærer at anvende din viden i praksis ved at udføre detaljerede procedurer (arbejdsgrundlag) gennem at foretage eftersyn, fejlfinding, reparation og justering på propellen og dens reguleringssystemer i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøregler.

Varighed

Faget varer 10 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser