Kursus

Glasscockpit - level B2

Efter gennemført uddannelse kan deltageren foretage vedligeholdelses- og reparationsarbejder på luftfartstøjers instrumentsystemer, der omfatter de digitale flyindikerings- og styresystemer såsom Electronic Flight Instrument Systems (EFIS), Engine Instrument and Crew Alerting System (EICAS), Flight Management System mv.

Fakta

Navn:
Glasscockpit - level B2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
37 lektioner
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2604
Fagkode:
41036-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til uddannede flymekanikere, der er beskæftiget inden for reparation og vedligeholdelse af fly.

Mål

Arbejde med digitale systemer, herunder følgende emner: Instrument systemerTalsystemerData konverteringData busserLogiske kredseComputer strukturLysledereElektroniske displaysElektrostatisk følsomt udstyrKontrol af softwareElektromagnetiske påvirkningerTypiske digitale flysystemer

Varighed

37 lektioner

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.