Kursus

Fuel tank safety level II

Deltagerne kan efter gennemført uddannelse beskrive væsentlige elementer vedrørende fuel tank safety. Deltagerne kan opsummere den historiske baggrund for fuel tank safety. Deltagerne kan identificere, og forhindre usikre forhold ved fuel tank safety, der kan føre til begrænsninger i luftfartssikkerheden. Deltagerne kan forklare hvordan servicebulletiner og luftfartslovgivningen har indflydelse på fuel tank safety. Deltagerne kan ud fra fabrikantens forskrifter og servicebulletiner identificere og forklare komponenter der har indflydelse på fuel tank safety. Deltagerne kan beskrive følgende fuel tank safety termer, Critical Design Configuration Control Limitation (CDCCL) Flammability Reduction Means (FRM) and Ignition Mitigation Means (IMM). Deltagerne kan i forbindelse med vedligeholdelse på luftfartøjet, foretage de nødvendige forholdsregler i forbindelse med fuel tank safety.

Fakta

Navn:
Fuel tank safety level II
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2604
Fagkode:
48878-

-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til flymekanikere og andre personalegrupper der arbejder inden for luftfartsindustrien, og skal være bevidst om fuel tank safety.

Mål

Deltagerne kan efter gennemført uddannelse beskrive væsentlige elementer vedrørende fuel tank safety. Deltagerne kan opsummere den historiske baggrund for fuel tank safety. Deltagerne kan identificere, og forhindre usikre forhold ved fuel tank safety, der kan føre til begrænsninger i luftfartssikkerheden. Deltagerne kan forklare hvordan servicebulletiner og luftfartslovgivningen har indflydelse på fuel tank safety. Deltagerne kan ud fra fabrikantens forskrifter og servicebulletiner identificere og forklare komponenter der har indflydelse på fuel tank safety. Deltagerne kan beskrive følgende fuel tank safety termer, Critical Design Configuration Control Limitation (CDCCL) Flammability Reduction Means (FRM) and Ignition Mitigation Means (IMM). Deltagerne kan i forbindelse med vedligeholdelse på luftfartøjet, foretage de nødvendige forholdsregler i forbindelse med fuel tank safety.

Varighed

1,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.