Kursus

Flyvedligeholdelse, PART 66/145/147

Efter gennemført uddannelse har deltageren kendskab til de nyeste fælles luftfartsregler under EC 2042 som angivet i Part 66/145/147.Reglerne har betydning for vilkårene, hvorunder der kan drives vedligeholdelsesvirksomhed for luftfartøjer, henholdsvis uddannelsesvirksomhed for flymekanikere.

Fakta

Navn:
Flyvedligeholdelse, PART 66/145/147
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2604
Fagkode:
45149-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, som er ansat i en Part 145 organisation og som direkte, eller indirekte, er beskæftiget med vedligeholdelse af luftfartøjer, med administration af dette, eller med uddannelse af flymekanikere

Mål

Deltageren kan udføre reparations- og vedligeholdesesarbejdet korrekt i henhold til reglerne i EC 2042 og er istand til, selvstændigt at søge oplysninger i EC 2042.Deltageren anvender Maintenance Standardisation Team procedurer korrekt i forhold til specifikationerne og kender og arbejder efter ansvarsfordelingen mellem operatør og vedligeholdsvirksomhed.Deltageren arbejder efter den overordnede opbygning af en MTO (Maintenance Training Organisation).

Varighed

2 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser