Kursus

Flyvedligeholdelse, PART 66, opkvalificering

Uddannelsen giver flymekanikere, med grunduddannelse, kvalifikationer ajourført i forhold til Part-66 og som er nødvendige for, at begrænsninger i fly-mekanikerens certifikat kan slettes, og hermed give mulighed for at kunne kvittere for eget arbejde.Deltagere kan uden begrænsninger i sit certifikat efter endt uddannelse arbejde på fly i henhold til regler fra Statens Luftfartsvæsen og EC 2042 Annex III Part 66

Fakta

Navn:
Flyvedligeholdelse, PART 66, opkvalificering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2604
Fagkode:
45148-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer der arbejder med reparation og vedligeholdelse af fly.

Mål

Deltageren kan efter gennemført uddannelse udføre vedligehold på fly samt reparation af airframesystemer, herunder Fly by Wire. Deltageren kan udføre base maintenance, korrosionsbehandling samt arbejdsopgaver vedrørende elektronisk og digitalt udstyr, der anvendes i luftfartøjer, herunder anvende reparationsteknikker og fejlsøgningsteknikker for avionicsystemer, ved anvendelsen af testudstyr, samt crimp- og plugtools.Deltageren udfører reparation og vedligehold på turbine- og stempelmotorer herunder FADEC og kan desuden udføre reparation og inspektion af kompositmaterialer anvendt på fly.

Varighed

10 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser