Kursus

Fly-aluminium struktur rep., PART 66, Level II

Uddannelsen giver flymekanikere kvalifikationer i henhold til EASA Part-66 standard beskrevet i SRM (struktur reparation manual) som er nødvendige for, at deltageren kan udføre strukturreparationer på fly. Deltageren har viden om strukturens enkelte dele og deres sammenhæng. Deltageren er introduceret i brugen af relevante manuals i relation til nødvendige vedligeholds-, forholdsregler og værkstedsetik ved reparationsopgaver på strukturdele og kan endvidere lokalisere struktur skader og bedømme reparations opgavens omfang.

Fakta

Navn:
Fly-aluminium struktur rep., PART 66, Level II
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2604
Fagkode:
48854-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer der arbejder med reparation og vedligeholdelse af fly.

Mål

Deltageren kan efter gennemført uddannelse udføre reparationsarbejde på fly og flystrukturdele. Deltageren kan evaluere og udføre basisarbejdsopgaver vedrørende flytekniske reparationer. Deltageren har viden om aluminiumsstrukturens enkelte dele og deres sammenhæng. Deltageren er introduceret i brugen af relevante manuals i relation til nødvendige vedligeholds-, forholdsregler og værkstedsetik ved reparationsopgaver på strukturdele og kan endvidere lokalisere struktur skader og bedømme reparations opgavens omfang.

Varighed

10,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.