Kursus

EASA Commuter aircraft

Efter gennemført uddannelse er deltagerne i stand til at søge Statens Luftfartsvæsen om Part 66 AML Type Rating certifikat for den pågældende og beslægtede flytype ud fra de regler Statens Luftfartsvæsen og EC 2042 Part 66 stiller. Deltageren opnår kvalifikationer, der svarer til de krav, der stilles i ATA-104 level III.

Fakta

Navn:
EASA Commuter aircraft
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
30 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2604
Fagkode:
45151-

Målgruppe

Flymekanikere med kvalifikationer svarende til Part 66, Appendiks 1.

Mål

Deltagerne kan på commuter flytyper redegøre for formål og funktion, lokalisere samt funktionsprøve forskellige delsystemer, af en specifik flytypes forskellige delsystemer som beskrevet i EC 2042 Part 66/ ATA Spec. 104 level III.

Varighed

30 dage

Eksamen

Deltagerne har kvalifikationer der svarer til Part 66, Appendiks 1 for en kategori B1 og /eller B2 flymekaniker.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser