Kursus

Elektronik på mobile køretøjer

Deltageren lærer ved hjælp af teknisk dokumentation at fejlsøge og reparere elektriske systemer på maskiner.Deltageren lærer endvidere om sammenhænge i elektriske kredsløb samt basisviden om moderne styresystemer med CAN kommunikation anvendt på mobile køretøjer.

Fakta

Navn:
Elektronik på mobile køretøjer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2254
Fagkode:
44961-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til reparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomheder, der servicerer køretøjer med elektrisk/elektronisk udstyr.

Mål

Deltageren kender til sammenhæng mellem strøm, spænding og modstand i elektriske kredsløb samt kender de elektriske/elektroniske komponenter, der bruges til styring af mobile køretøjer. Deltageren er i stand til ved hjælp af CAN systemer at anvende måleudstyr til fejlsøgning og fejlretning på elektriske kredsløb og kender til styremodulers indbyrdes kommunikation. Deltageren kan anvende relevant måleudstyr ud fra dokumentation i form af symboler og diagrammer over forskellige styringskredsløb. Deltageren kan, på baggrund af sin viden om de sikkerhedsmæssige risici, arbejde på de elektriske styresystemer, der anvendes på mobile køretøjer.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser