Kursus

Teknologisk instal opgradering & service, software

Deltageren kan teknisk foretage installation, konfiguration og opgradering af software i et computerbaseret system, herunder tilpasninger og installation af eventuelle drivere, og kan i den forbindelse anvende opdateret viden om aktuelle teknologier og softwareløsninger. Endvidere kan deltageren foretage service og fejlretning på softwareinstallationer, og anvende relevante værktøjer.

Fakta

Navn:
Teknologisk instal opgradering & service, software
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
46567-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, der er eller har været beskæftiget med service på computerbaserede systemer.

Mål

Deltageren kan teknisk foretage installation, konfiguration og opgradering af software i et computerbaseret system, herunder tilpasninger og installation af eventuelle drivere, og kan i den forbindelse anvende sin opdaterede viden om aktuelle teknologier og softwareløsninger.Endvidere kan deltageren foretage service og fejlretning på softwareinstallationer under anvendelse af relevante værktøjer.

Varighed

3 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser