Kursus

Kontrol af elsikkerhed på medicoteknisk udstyr

Faget giver kompetencer til at bygge måleopstillinger og foretage målinger efter fastlagte standarder. Du beskæftiger dig med de sikkerhedsmæssige aspekter ved arbejde med og i nærheden af elektriske installationer til klinisk brug.

Fakta

Navn:
Kontrol af elsikkerhed på medicoteknisk udstyr
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
3000-

Kontrol af elsikkerhed på medicoteknisk udstyr er et enkeltfag fra elektronik- og svagstrømsuddannelsen.

Målgruppe

Faget henvender sig fx til sundhedspersonale, der arbejder med at opstille og anvende medicoteknisk måleudstyr og skal foretage målinger i overensstemmelse med EN 60 601-1 og EN 60 601-1-1.

Mål

Målet er, at du:

 • kan bygge en manuel måleopstilling til måling af jord-, kapslings- og patientlækstrømme i overensstemmelse med EN 60 601-1 og EN 60 601-1-1
 • har kendskab til
  - måling af jord-, kapslings- og patientlækstrømme i overensstemmelse med EN 60 601-1 og EN 60 601-1-1 under anvendelse af halv- eller helautomatiske testapparater
  - patientmålestrøm i overensstemmelse med EN 60 601-1 og EN 60 601-1-1
  - spændingsprøve efter EN 60 601-1 og forudsætninger for at begrunde brugen af reduceret testspænding
  - beskyttelses- og potentialeudligningsledere efter EN 60 601-1 såvel i apparater som i den faste installation
 • kan opbygge et system sammensat af såvel medicoteknisk udstyr som ikke-medicoteknisk udstyr, herunder at du kan vælge løsninger efter EN 60 601-1-1, der gør systemet sikkert at bruge i patientomgivelser
 • kan bruge transportable stikkontakter til opbygning af systemer
 • kan vælge materialer, mærkning og føring af beskyttelsesledere, supplerende beskyttelsesledere, potentialeudligningsledere og driftmæssige jordledere i forbindelse med transportabelt udstyr
 • kan aflæse et apparats anvendelsesområde og beskyttelsesklasse ud fra dets mærkning
 • har kendskab til opbygning af forsyningsnet til lokaler til klinisk brug, herunder føringen af beskyttelseslederen
 • kan udføre L-AUS-arbejds- og betjeningsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse og spændingsførende elektriske installationer
 • kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter samt vedligeholde L-AUS-værktøjet korrekt

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser