Kursus

IP Telefoni, konfigurering på netværk

Efter gennemført uddannelse kan deltageren installere og sammenkoble IP telefoni og dataudstyr,foretage opkald og overføre data internt og eksternt, samt diagnosticere datatransmission ved hjælp af en protokolanalysator. Deltageren kan foretage konfiguration af IP telefoniudstyr, vurdere samtalekvalitet og foretage modifikation samt implementere QoS (Quality af Services) i et netværk.

Fakta

Navn:
IP Telefoni, konfigurering på netværk
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
44925-

Målgruppe

Uddannelse henvender sig til teknikere, der er eller har været beskæftiget med data- og telekommunikationssystemer, og som skal kunne foretage installation, sammenkobling og konfiguration af et IP telefonisystem.

Mål

Deltageren kan på et netværk installere, sammenkoble og konfigurere IP telefoniudstyr og foretage opkald med overførsel af data internt og eksternt, samt diagnosticere datatransmission ved hjælp af en protokolanalysator. Deltageren kan, ved konfigurering af IP telefoniudstyr, vurdere samtalekvalitet og herudfra foretage nødvendige modifikationer af IP konfigurationen samt kan implementere QoS (Quality of Services) i et netværk.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser