Kursus

HF-teknik: kredsløbsanalyse og måleteknik

Deltageren kan foretage kredsløbsanalyse, målinger og enkle beregninger på HF-forstærkere, MF forstærkere, oscillatorer, blandere og PA-trin samt udføre kredsløbsanalyse på en typisk superheterodynmodtager under anvendelse af blok- og detaildiagrammer. Deltageren kan her anvende sin opnåede viden om superheterodynmodtageren og om de komponenter og teknikker, der indgår heri.

Fakta

Navn:
HF-teknik: kredsløbsanalyse og måleteknik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
43867-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparation, hvori der indgår HF-teknik. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik og HF-teknik.

Mål

Deltageren kan foretage kredsløbsanalyse, målinger og enkle beregninger på HF-forstærkere, MF forstærkere, oscillatorer, blandere og PA-trin samt udføre kredsløbsanalyse på en typisk superheterodynmodtager under anvendelse af blok- og detaildiagrammer. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om superheterodynmodtageren og om de komponenter og teknikker, der indgår i HF-forstærkere, MF forstærkere, oscillatorer, blandere og PA-trin samt om de teknikker og instrumenter, der anvendes til måling på HF-kredsløb.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.