Kursus

Fysiologisk viden til medicotekniske opgaver

Faget giver fysiologisk basisviden, der er nødvendig for at løse opgaver med medicoteknisk udstyr.

Fakta

Navn:
Fysiologisk viden til medicotekniske opgaver
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
6944-

Fysiologisk viden til medicotekniske opgaver er et enkeltfag fra den erhvervsfaglige indgang strøm, styring og it.

Målgruppe

Faget henvender sig fx til sundhedspersonale, der betjener medicoteknisk udstyr.

Mål

Du får en fysiologisk basisviden, der er relevant for at udføre en række medicotekniske arbejdsopgaver. Du får bl.a. viden om:

  • Bevægeapparatet
  • Centralnervesystemet
  • Sansesystemerne
  • Kredsløbet
  • Respirationen
  • Nyrernes anatomi og fysiologi
  • Fordøjelsens anatomi og fysiologi

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser