Kursus

EMC: konstruktion og udvikling

Deltageren kan udføre mindre print-layout konstruktionsopgaver, hvor der tages hensyn til EMC problematikker og krav, og kan assistere ved apparatkonstruktion, fx i forhold til hvordan der udføres skærmning af kabinetter og kabler, etableres fælles stelreference samt hvordan ind-/udstråling undgås. Deltageren kan her anvende sin opnåede viden omkring EMC problematikker.

Fakta

Navn:
EMC: konstruktion og udvikling
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
43892-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparation på elektroniske kredsløb og systemer. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik, digitalteknik og grundlæggende EMC.

Mål

Deltageren kan udføre mindre print-layout konstruktionsopgaver, hvor der tages hensyn til EMC problematikker og krav. Deltageren kan endvidere assistere ved apparatkonstruktion, fx i forhold til hvordan der udføres skærmning af kabinetter og kabler, etableres fælles stelreference samt hvordan ind-/udstråling undgås. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden omkring EMC komponenter, der anvendes for afkobling og Bypass af støjsignaler. Deltageren kan endvidere dokumentere konstruktionerne, og herunder assistere ved Compliance test.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.