Kursus

Programmering: Versionering og dokumentation

Deltageren kan deltage i teambaseret programudvikling og anvende versionsstyringsværktøjer som for eksempel git, samt dokumentere egen kode før, under og efter et programmeringsprojekt, med det formål, at gøre koden forståelig for resten af teamet. Deltageren kan desuden anvende flowcharts, til at beskrive egen kode.

Fakta

Navn:
Programmering: Versionering og dokumentation
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
49506-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med teambaseret programudvikling og versionsstyring.Det anbefales, at deltageren inden kursus start har erfaring med et objektorienteret programmeringssprog.

Mål

 Deltageren kan: -Anvende projektstyringsværktøjer før, under og efter et programmeringsprojekt. -Anvende et teambaseret versionsstyringsværktøj som for eksempel git. -Anvende flowcharts til at beskrive koden før, under og efter et programmeringsprojekt. -Udarbejde løbende dokumentation under et programmeringsprojekt med det formål at gøre koden forståelig for resten af teamet. Deltageren kan i forbindelse med versionering og dokumentation anvende sin opnåede viden om versionsstyringsværktøjer til teambaseret programmering og løbende dokumentere egen kode.

Varighed

3,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.