Kursus

Programmering: Softwaresikkerhed

Deltageren kan anvende sin opnåede viden om forskellige former for cyber angreb og kryptografiske sikkerhedsalgoritmer, til udvikling af server- eller/og klientbaserede softwareløsninger, som anvender sikrede kommunikationsformer, som for eksempel TLS/SSL.

Fakta

Navn:
Programmering: Softwaresikkerhed
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
49507-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med softwaresikkerhed i forbindelse med programudvikling.Det anbefales, at deltageren inden kursus start har erfaring med et objektorienteret programmeringssprog.

Mål

Deltageren kan:- Redegøre for principperne bag kryptografiske hashing funktioner, som for eksempel SHA.- Redegøre for principperne bag symmetriske og asymmetriske data krypterings algoritmer, som for eksempel AES.- Redegøre for principperne bag authentication og integrity algoritmer, som anvendes i forbindelse med for eksempel TLS/SSL.- Redegøre for forskellige former for cyber angreb, som for eksempel SQL-injection og XSS (Cross-Site Scripting).- Opsøge information om best-practice kryptografiske sikkerhedsalgoritmer hos troværdige tredjeparter som for eksempel Microsoft.- Udvikle programmer, der anvender kryptografisk hashing, kryptering, authentication og sikre dataenes integritet som for eksempel TLS/SSL.- Udvikle scriptede tests, der tester applikationens sikkerhed.- Anvende værktøjer, som for eksempel en netværksanalysator, til at kontrollere at kommunikationen er sikker på nettet, som tiltænkt.Deltageren kan i forbindelse med ¿Programmering: Softwaretest og -sikkerhed¿ anvende sin opnåede viden til at udvikle software, der anvender best-practice kryptografiske sikkerhedsalgoritmer.

Varighed

5,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.