Kursus

Programmering: Serverside programmering

Deltageren kan udvikle serverside webapplikationer, som kan generere webbaseret kode, som fx HTML kode, til afvikling i en clientside browser, samt udvikle et web-API eller anden webservice, som kan udveksle data mellem en database på serveren og en klient applikation. Herudover kan deltageren validere brugerinput for at sikre, at inputdata er brugbar og ikke indeholder en sikkerhedsrisiko.

Fakta

Navn:
Programmering: Serverside programmering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
49509-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med udvikling af serverside webapplikationer.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har erfaring med at programmere i et højniveau programmeringssprog har kendskab til SQL samt clientside programmering herunder JavaScript.

Mål

Deltageren kan: -Anvende et givet serverside programmeringssprog til at udvikle serverside webapplikationer. -Udvikle serverside applikationer, der kan generere webbaseret kode som fx HTML kode, der kan afvikles i en clientside browser. -Udvikle serverside web-API eller andre webservices. -Forbinde en serverside applikation til en database. -Udveksle data mellem en database på serveren, og en client applikation. -Anvende validering af brugerinput i en webapplikation for at sikre, at inputdata er brugbare og ikke indeholder en sikkerhedsrisiko. Deltageren kan i forbindelse med 'Programmering: Serverside programmering' anvende sin opnåede viden til udvikling af serverside webapplikationer, som kan generere webbaseret kode til en clientside browser, samt udvikle et web-API eller anden webservice, som kan udveksle data mellem serveren og client ­­applikation.

Varighed

5,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.