Kursus

Programmering, mobile Enterprise applikationer

Deltageren kan selvstændigt udvikle applikationer (apps) til en aktuel SmartPhone type, som anvender lokale krypterede databaseressourcer, og som kan kommunikere og synkronisere med eksterne database- og web-services/ressourcer, og kan her anvende opnået viden om Mobile Enterprise Apps teknikker, kommunikationsprotokoller, synkronisering, kryptering og sikkerhed.

Fakta

Navn:
Programmering, mobile Enterprise applikationer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
47980-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til IT-supportere og datateknikere samt andre inden for AMU-målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal arbejde med udvikling af Mobile Enterprise applikationer, og som er beskæftiget eller søger beskæftigelse inden for området. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har programmeringserfaring og et godt kendskab til de principper og teknikker, der indgår i programmering af mobile applikationer.

Mål

Deltageren kan selvstændigt udvikle applikationer (apps) til en aktuel SmartPhone type, som anvender lokale krypterede databaseressourcer, og som kan kommunikere og synkronisere med eksterne database- og web-services/ressourcer. Deltageren kan i den forbindelse anvende opnået viden om aktuelle programmeringssprog, udviklingsmiljø og app-model samt om Mobile Enterprise Apps teknikker, kommunikationsprotokoller, synkronisering, kryptering og sikkerhed. Deltageren kan i udviklingsarbejdet anvende den aktuelle SmartPhone types tilhørende grafiske controllere og framework-klasser.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.