Kursus

Programmering: Linux rettet mod server og embedded

Deltageren kan deltage i programudvikling på Linux platformen, og kan udover at anvende Linux platformens dokumentation, udarbejde egen dokumentation, og kan desuden redegøre for Linux¿s principielle opbygning, herunder anvendelsen af User- og Kernel-Space.

Fakta

Navn:
Programmering: Linux rettet mod server og embedded
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
49505-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med programudvikling på Linux platformen.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har erfaring med programmeringssproget C, og kendskab til den principielle opbygning af operativsystemer.

Mål

Deltageren kan: -Redegøre for Linux principielle opbygning i server- og embeddede systemer. -Redegøre for Linux kernen og anvendelsen af User- og Kernel-Space. -Anvende Linux Shell og navigere rundt i Linux filsystemet, samt anvende grundlæggende Linux sikkerheds features. -Redegøre for anvendelsen af Tool-Chains til Compilering af User- og Kernel-Space programmel. -Anvende og selv udarbejde Linux dokumentation. Deltageren kan i forbindelse med grundlæggende Linux programmering anvende sin opnåede viden om Linux Shell miljøet, Linux opbygning og kernen, Linux programmeringsmiljøet, Linux programmeringsværktøjer og -modeller samt Linux dokumentationsmiljøet.

Varighed

5,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.