Kursus

Programmering: GUI-programmering

Deltageren kan anvende sin opnåede viden om grafiske brugerflader og professionelle udviklingsmiljøer, til design og udvikling af softwareløsninger, som blandt andet anvender grafiske kontrolelementer til styring af programmets flow og events. Desuden kan deltageren udføre en simpel usability-test.

Fakta

Navn:
Programmering: GUI-programmering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
49499-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med udvikling af software, der anvender grafiske brugergrænseflader. Det anbefales, at deltageren inden kursus start har erfaring med at programmere i et objektorienteret højniveau programmeringssprog.

Mål

Deltageren kan: -Designe og implementere programmer med en grafisk brugerflade (GUI). -Udvælge og konfigurere de korrekte grafiske kontrolelementer til at understøtte funktionelle krav. -Anvende professionelle grafiske udviklingsmiljøer. -Designe, udvikle og anvende simple 'custom-controls'. -Anvende event-handling til at afvikle bagvedliggende kode. -Anvende forskellige typer af layout containers i det grafiske design. -Udføre en simpel usability-test Deltageren kan i forbindelse med 'GUI programmering' anvende sin opnåede viden til at udvikle software, der anvender grafisk baserede brugerinterfaces.

Varighed

5,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.