Kursus

Programmering: Databaseprogrammering

Deltageren kan anvende SQL sproget til at oprette, manipulere samt ændre simple databaser og kan indsætte, fjerne og ændre data samt foretage søgninger i flere tabeller samtidigt, og kan desuden forbinde til databasen fra et højniveau programmeringssprog. Deltageren kan endvidere anvende et E/R diagram til at dokumentere et databasedesign.

Fakta

Navn:
Programmering: Databaseprogrammering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
49498-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med database programmering.Det anbefales, at deltageren inden kursus start har grundlæggende erfaring med at programmere i et højniveau programmeringssprog.

Mål

Deltageren kan: -Anvende SQL sproget til at manipulere med en lokal eller ekstern database. -Oprette, redigere og slette tabeller. -Foretage søgninger i databasen fra flere tabeller samtidigt. -Oprette brugere og administrere bruger rettigheder.-Foretage backup og restore af en database. -Anvende et E/R diagram til at dokumentere et databasedesign. -Anvende relations typer 1:1, 1:mange og mange: mange med tilhørende nøgler. -Redegøre for relationer imellem databasetabeller. -Forbinde til en database fra et højniveau programmeringssprog, som for eksempel C# eller PHP.Deltageren kan i forbindelse med 'Programmering: Databaseprogrammering' anvende sin opnåede viden om databaser og SQL sproget til at oprette simple databaser, indsætte og manipulere data samt forbinde til databasen fra et selvudviklet program.

Varighed

5,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.