Kursus

Netteknik: Opdatering i netværksteknologi

Deltageren har opdateret viden om netværksteknologi og kan på den baggrund designe, idriftsætte, vedligeholde og overvåge IP netværk samt diagnosticere, fejlfinde og fejlrette IP netværk, herunder dokumentere topologi og konfiguration, herunder udføre netværksadministration på IP netværk. Endvidere har deltageren kendskab til OSI- og TCP/IP-modellen.

Fakta

Navn:
Netteknik: Opdatering i netværksteknologi
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
48421-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte, IT supporter, datateknikere eller andre i AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse i at arbejde med fysisk installation samt konfiguration af netværksinstallationer. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har kendskab til netværksteknologi på minimum CCENT niveau eller tilsvarende kvalifikationer. Dvs. at deltageren kan konfigurere en LANswitch og router via CLI (Command Line Interface) med IP adresser, DHCP-server, NAT/PAT og VLANs

Mål

Deltageren har en opdateret viden om netværksteknologi og kan på den baggrund: - designe, idriftsætte, vedligeholde og overvåge IP netværk- diagnosticere, fejlfinde og fejlrette IP netværk, herunder dokumentere topologi og konfiguration - udføre netværksadministration på IP netværk Deltageren får endvidere kendskab til OSI- og TCP/IP-modellen således at deltageren kan foretage opsætning og konfigurering af teknologier i henhold til disse modeller.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.