Kursus

Netteknik: Deployment i servermiljø

Du lærer at installere og tilrette et operativsystem til brug som basis for et Deployment Image, at installere og konfigurere services for Deployment, at producere pakker og Images til udrulning af software og operativsystemer over netværk, samt at administrere software på installationer.

Fakta

Navn:
Netteknik: Deployment i servermiljø
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
48420-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte, f. eks IT-supportere og datateknikere eller andre i AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse med deployment i servermiljøer. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har arbejdet med Active Directory.

Mål

Deltageren kan redegøre for fordele og ulemper forbundet med forskellige Deployment metoder, herunder udvælge korrekt distributions medie. På den baggrund kan deltageren træffe beslutning om valg af Deployment scenarier.Deltageren kan: - installere og konfigurere services i forbindelse med udrulning af software og operativsystemer over netværk.- installere og tilrette et operativsystem til brug som basis for et Deployment Image - producere pakker og Images til udrulning af software og operativsystemer over netværk- tilføje reference Images og nødvendige enheds-drivers til et Deployment share- oprette og tilrette opgaver i forbindelse med et givent Deployment scenarie- administrere forskellige indbyggede roller i et domæne efter behov, som tredje parts software, hardware specifikke enheds drivers osv. - administrere og tilrette software på live installationer via group policies.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.