Kursus

Netteknik, cloud, install. og konfig.

Deltageren kan installere og konfigurere en private cloud løsning med tilhørende serversystem og cloud teknologier samt implementere forskellige former for sikkerhed og kan her anvende sin op-nåede viden om cloud teknologier, private cloud arkitekturer og løsninger, sikkerhed og clustering. Deltageren kan endvidere administrere rettigheder og ressourcer, samt foretage monitorering.

Fakta

Navn:
Netteknik, cloud, install. og konfig.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
47977-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til IT-supportere og datateknikere samt andre inden for AMU-målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal arbejde med installation og administration af private cloud løsninger, og som er beskæftiget eller søger beskæftigelse inden for området. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har en god erfaring med og et godt kendskab til installation og administration af serverløsninger.

Mål

Deltageren kan gennemføre installation og konfiguration af en private cloud løsning med tilhørende serversystem og cloud teknologier samt foretage implementering og konfiguration af forskellige former for sikkerhed. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om cloud teknologier, private cloud arkitekturer og løsninger, sikkerhedsløsninger, ressourcestyring, monitorering og clustering. Deltageren kan endvidere oprette og administrere brugere, rettigheder og ressourcer samt foretage monitorering og management af cloud løsningen.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.