Kursus

IT-Service: Struktureret problemløsning på udstyr

Deltageren kan, under reparationen af digitalt udstyr, der er computer- og netværksbaseret, anvende strukturerede metoder ved fejlfinding, problemløsning og forebyggelse af fejl, og kan analysere og klarlægge årsager, samt udvælge og anvende egnede metoder til forebyggelse.

Fakta

Navn:
IT-Service: Struktureret problemløsning på udstyr
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
48309-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til IT-supportere og datateknikere samt andre inden for AMU-målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal arbejde struktureret med udbud og leverance af diverse IT-Services på digitalt udstyr, og som er eller søger beskæftigelse inden for området. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har arbejdet med IT-Service opgaver.

Mål

Deltageren kan i forbindelse med reparation af digitalt udstyr, som computer- og netværksbaseret udstyr og tilsvarende:- arbejde ud fra systematiske og strukturerede metoder omkring fejlfinding, problemløsning og forebyggelse af fejl- arbejde effektivt og målrettet med at analysere og klarlægge årsager til et opstået problem- udvælge og anvende bedst egnede metoder til løsningen af problemet- anvende klarlagte årsager til et problems opståen til at iværksætte fornødne foranstaltninger, så problemet ikke opstår igen.Deltageren kan i forbindelse med reparationen af digitalt udstyr anvende opnået viden om:- grundlæggende begreber og terminologier inden for problemløsning- metoder til at forebyggelse af problemer.

Varighed

3,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.