Kursus

IT-Service, implementering og drift

Deltageren kan deltage i implementering og drift af IT-Service, baseret på de processer, funktioner og roller, der, i relation til it-afdelingens daglige IT-Service, indgår i forbindelse med operationel support og analyse, og kan anvende opnået viden om de aktiviteter, metoder og funktioner, der indgår i support- og analyseprocesser, samt vigtigheden af dem, og herunder fordele og ulemper.

Fakta

Navn:
IT-Service, implementering og drift
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
47973-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til IT-supportere og datateknikere samt andre inden for AMU-målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal arbejde med implementering og drift af diverse IT-Services, og som er eller søger beskæftigelse inden for området. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har arbejdet med IT-Service og har kendskab til de opgaver, begreber, faser og processer, der er centrale for administration af IT-Service.

Mål

Deltageren kan deltage i implementering og drift af IT-Service, baseret på de processer, funktioner og roller, der, i relation til it-afdelingens daglige IT-Service, indgår i forbindelse med operationel support og analyse. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om de aktiviteter, metoder og funktioner, der indgår i support- og analyseprocesser som eventstyring, hændelsesstyring, problemstyring, adgangsstyring, udfyldelse af forespørgsel og service desk. Endvidere kan deltageren anvende sin opnåede viden om fordele og ulemper ved at organisere og optimere driften i henhold til styringsprincipperne.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.