Kursus

Datakommunikation:Netværksteknologier og -begreber

Deltageren kan opbygge mindre Local Area Network (LAN) netværk med Routere og Switche, foretage grundlæggende konfigurationer af Routere og Switche og implementere IP adresse-planer (IPV4/IPV6)

Fakta

Navn:
Datakommunikation:Netværksteknologier og -begreber
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
48327-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, typisk elektronikfagteknikere eller andre i AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse med data-/telekommunikationssystemer, og som skal kunne arbejde med fysisk installation samt grundlæggende konfiguration af netværksinstallationer.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til netværksområdet.

Mål

Deltageren kan:- opbygge mindre Local Area Network (LAN) netværk med Routere og Switche- foretage grundlæggende konfigurationer af Routere og Switche- implementere IP adresse-planer (IPV4/IPV6)Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- internetbaseret datakommunikation- grundlæggende LAN og Wide Area Network (WAN) teknologier- Ethernet teknologier og kabelmedier- OSI-modellen med fokus på netværks-, transport- og applikationslaget- netværksteknologier, -begreber og -protokoller som fx TCP/IP, HTTP, DNS, DHCP og SMTP- grundlæggende Router og Switch teknologier- IP-adressering, IP Subnetting og IP-adresseplaner (IPV4/IPV6).

Varighed

10,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.