Kursus

Database, design og programmering

Deltageren kan anvende SQL-sproget til at foretage søgning, indsættelse, opdatering og sletning af data i en database, og kan i den forbindelse anvende sit opnåede kendskab til Stored Procedures og Views. Desuden kan deltageren deltager i design og opbygning af en databaseapplikation samt foretage oprettelse og redigering af formularer og rapporter.

Fakta

Navn:
Database, design og programmering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
44954-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for det datatekniske område, der er eller har været beskæftiget med opgaver som indeholder databaseopbygning og vedligehold.

Mål

Deltageren kan i forbindelse med databaser anvende SQL-sproget til at foretage søgning, indsættelse, opdatering og sletning af data, og kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om Stored Procedures og Views. Endvidere kan deltageren med sin viden om dataintegritet, assistere ved design og opbygning af en databaseapplikation samt foretage oprettelse og redigering af formularer og rapporter.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser