Kursus

App programmering: Udvikling til mobil platform

Deltageren kan anvende et professionelt udviklingsmiljø og programmeringssprog, til udvikling af simple apps til en given mobil platform, som for eksempel iOS eller Android, og kan herunder udvikle apps, med flere forskellige brugerflader og faciliteter.

Fakta

Navn:
App programmering: Udvikling til mobil platform
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
49502-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med udvikling af apps.Det anbefales, at deltageren inden kursus start har erfaring med at programmere i et objektorienteret højniveau programmeringssprog.

Mål

Deltageren kan: -Anvende et professionelt udviklingsmiljø og programmeringssprog, til udvikling af simple apps til en given platform. -Redegøre for en apps livscyklus og hvilke metoder, der udføres, når en app startes, skjules, vises og afsluttes. -I egen kode anvende indbyggede ressourcer, som for eksempel starte en browser. -Programmere en simpel brugerflade, indeholdende for eksempel knapper og tekstfelter. -Anvende et simpelt grafisk værktøj, og designe en brugerflade, med de mest almindelige elementer. -Anvende dialogbokse til beskeder og svar fra brugeren. -Anvende relevante eventhandlers for brugerfladen. -Oprette og anvende forskellige brugerflader i samme app, og overføre data mellem disse. -Dokumentere og kommentere egen udviklet kode. -Gennem en brugertest dokumentere funktionaliteten og brugeroplevelsen i en udviklet app. Deltageren kan i forbindelse med 'App programmering: Udvikling til mobil platform', anvende sin opnåede viden til at udvikle apps, til en given mobil platform.

Varighed

5,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.