Kursus

App programmering: Netværksintegrerede løsninger

Deltageren kan opsætte og anvende et professionelt udviklingsmiljø med tilhørende programmeringssprog, til udvikling af avancerede persistente apps til mobile platforme, som for eksempel iOS eller Android, og kan herunder anvende eksterne datakilder og fjernfunktioner, udvikle avancerede appløsninger, der anvender threads, med det formål at udføre parallelle opgaver.

Fakta

Navn:
App programmering: Netværksintegrerede løsninger
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
49504-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med udvikling af apps på avanceret niveau.Det anbefales, at deltageren inden kursus start har erfaring med at programmere i et objektorienteret højniveau programmeringssprog, og har erfaring med udvikling af apps på et højere niveau.

Mål

Deltageren kan: -Anvende et professionelt udviklingsmiljø, som fx en dedikeret- eller en crossplatform med et tilhørende programmeringssprog, til udvikling af avancerede apps til givne platforme, som for eksempel iOS eller Android. -Udvikle appløsninger, der kan styre eksterne data og fjernfunktioner. -Udvikle avancerede persistente appløsninger, som kan lagre indstillinger lokalt eller eksternt. -Udvikle avancerede appløsninger, der anvender applikationsdata fra eksterne kilder herunder databaser og WEB API løsninger. -Udvikle avancerede appløsninger, der anvender threads med det formål at udføre parallelle opgaver. -Redegøre for mulige sikkerhedsproblemer, når en app skal kommunikere med eksterne datakilder, og tage højde for disse i forbindelse med udvikling af en appløsning, ved f.eks. at kryptere data i transit. Deltageren kan i forbindelse med 'App programmering: Netværksintegrerede løsninger' anvende sin opnåede viden til at udvikle avancerede persistente apps til en given mobile platform, og anvende lokale og eksterne datakilder.

Varighed

5,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.