Kursus

Netteknik: serversystemer, teknisk administration

Deltageren kan implementere og konfigurere administrationsværktøjer i et serveroperativsystem, og anvende dem til administration, monitorering og vedligeholdelse af servere. Desuden kan deltageren opsætte politikker for brugere og ressourcer, implementere og opsætte sikkerhed samt udarbejde scripts til administration af servere og klienter.

Fakta

Navn:
Netteknik: serversystemer, teknisk administration
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
48494-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med fysisk administration og vedligeholdelse af serveroperativsystemer.Det anbefales, at deltageren inden kursus start har erfaring med at anvende computere og et grundlæggende kendskab til netværk.

Mål

Deltageren kan: - implementere og konfigurere administrationsværktøjer i et serveroperativsystem. - anvende administrationsværktøjer til at administrere, monitorere og vedligeholde servere via lokal- og fjernadgang. - opsætte politikker for brugere, brugergrupper og ressourcer. - implementere og opsætte sikkerhedssystemer på en server. - udarbejde scripts til administration af servere og klienter.   Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: - værktøjer til administration af Network Access, Remote Access, Accounts, ressourcer, Active Directory (AD), monitorering, event logning og performance-måling. - fjernadgang via Virtual Private Network (VPN) og terminalopkobling. - serveroperativsystemets krypterings- og sikkerhedsværktøjer.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.