Kursus

Servomotorer, montage, idriftsætning, fejlfinding -

Demontere/montere, afprøve og idriftsætte AC servomotorer og frekvensomformere samt optimere en regulator. Ved hjælp af PC, programmere og idriftsætte et digitalt servodrev og i den forbindelse foretage justering/optimering. Montere, afprøve og idriftsætte målesystemer, foretage målinger med oscilloskop, fejlfinde/fejlrette på industrielle elektriske servomotor systemer.

Fakta

Navn:
Servomotorer, montage, idriftsætning, fejlfinding -
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2273
Fagkode:
47907-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte, f. eks automatikteknikere, automatikteknikere i elektrobranchen, industriteknikere og smede eller andre i AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse i drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne installere, idriftsætte, fejlsøge og fejlrette på elektriske servomotor systemer.

Mål

Deltageren kan på industrielle maskiner og anlæg demontere/montere, afprøve og idriftsætte AC servomotorer og frekvensomformere samt optimere en regulator i henhold til gældende krav, herunder anvende datablade og firmaforskrifter på såvel dansk som fremmedsprog. a0 Deltageren kan ved hjælp af PC programmere og idriftsætte et digitalt servodrev og i den forbindelse foretage justering/optimering af forskellige parametre samt anvende scopesoftware til måling, dataopsamling og diagnosticering. a0 Deltageren kan på industrielle elektriske servomotorsystemer montere, afprøve og idriftsætte målesystemer, foretage målinger med oscilloskop, fejlfinde/fejlrette på elektriske servomotor-systemer ved anvendelse af relevant måleudstyr og computer, og endvidere opnår deltageren viden om digital og analog signaloverførsel til drev.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold