Kursus

Rekreativ træklatring -

Faget giver viden, som du kan bruge til at tilrettelægge og gennemføre træklatring på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Fakta

Navn:
Rekreativ træklatring -
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
6597-

Rekreativ træklatring er et enkeltfag fra uddannelsen til skov- og naturtekniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der arbejder med eller gerne vil arbejde med rekreativ træklatring.

Mål

Målet er, at du kan afstemme klatremetoden, så du opnår en sikkerhedsmæssigt forsvarlig klatring for både person og træ.

Du kan identificere, anvende og sikkerhedstjekke reb og udstyr til rekreativ træklatring samt anvende korrekte knob og stik.

Du kan opsætte reb til toprebning, klatre førstemand (føre) og udføre abseil fra et træ.

Du kan redegøre for træarters fysiologi, vitalitet og årsrytme med udgangspunkt i de enkelte træarters sårbarhed over for rekreativ klatring.

Du kan redegøre for forskellige skadevolderes forekomst og indflydelse på træers stabilitet i forbindelse med klatring.

Desuden kan du søge nødvendige tilladelser til at udføre rekreativ klatring i danske skove og naturområder.

Varighed

10 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser