Kursus

Publikumsfaciliteter i naturområder

På kurset arbejdes der med design og fremstilling af bænke, borde, turfolder kasser, stier, bålpladser m.m. i mange tilfælde ved anvendelse af simpel blokhusteknik. Der udarbejdes et idekatalog der kan bruges i det dagli-ge arbejde.

Fakta

Navn:
Publikumsfaciliteter i naturområder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage = 74 lektioner
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
42286-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder indenfor de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser

Mål

Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre projektere, fremstille og opstille forskellige mindre publikumsfaciliteter håndværksmæssigt korrekt, herunder bænke, borde, kasse til turfoldere, stier, bålpladser med mere under hensyntagen til naturområdets sårbarhed og rekreative udnyttelse.På baggrund af sin viden om publikumsfaciliteternes betydning for skovgæsterne, samt på baggrund af eget udarbejdet idekatalog, kan den uddannede lave skitser og materialelister til mindre publikumsfaciliteter.

Varighed

10,0 dage = 74 lektioner

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser