Kursus

Motormanuel skovning af stort løvtræ

I kurset arbejdes der med at planlægge og udføre fældning, afgrening og aflægning af stort løvtræ (fra ca. 40 cm og opefter i fældesnittet) med motorsav. Der lægges vægt på forebyggelse af ulykker og en god og sund arbejds-teknik. Alt indøves gennem praktiske øvelser i skoven eller landskabet.

Fakta

Navn:
Motormanuel skovning af stort løvtræ
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage = 74 lektioner
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
42258-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder indenfor de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser

Mål

Den uddannede kan, selvstændigt eller i samarbejde med andre, planlægge og udføre fældning og opskæring af forekommende effekter og dimensioner af løvtræ større end 380 mm i diameter i fældesnittet, ved hjælp af for-skellige motormanuelle skovningsmetoder, herunder indtrækning og nedtagning af hængere med spil, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.Den uddannede kan selvstændigt anvende og vedligeholde de motormanuelle redskaber og relevante håndred-skaber til skovning af stort løvtræ, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.På baggrund af sin viden om ergonomi og fysiologi kan den uddannede tilrettelægge skovningen af stort løvtræ, således at det kan udføres på en ergonomisk forsvarlig måde.På baggrund af sin viden om sikkerhed og arbejdsmiljø herunder den aktuelle arbejdspladsvurdering (APV) kan den uddannede i samarbejde med andre tilrettelægge en skovningsopgave i stort løvtræ, med vægt på at forbygge ulykker.

Varighed

10,0 dage = 74 lektioner

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser