Kursus

Grundlæggende træklatring

Faget giver forudsætninger for at udføre træklatring på en sikkerhedsmæssigt og biologisk forsvarlig måde.

Fakta

Navn:
Grundlæggende træklatring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
3681-

Grundlæggende træklatring er et enkeltfag fra uddannelsen til skov- og naturtekniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der arbejder eller gerne vil arbejde i job, hvor der er brug for kompetencer i træklatring.

Mål

Målet er, at du kan udføre træklatring på en sikkerhedsmæssigt og biologisk forsvarlig måde.

Du har kendskab til biologisk forsvarlig træbeskæring og kan gennemføre enkle beskæringsopgaver.

Du kan vælge sikkerhedsmæssigt forsvarligt og relevant klatreudstyr til en given opgave.

Du kan desuden bjærge nødstedt klatrer.

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser